Mikrofontest

C-Media C-Media 8738_5.12.01.0630 Microphone Driver for Windows XP (x86)


Treiberinfo

Fahrer Datum

31.10.2001

Dateigröße:

2.47 MB

URL herunterladen:

http://download.mictests.com/drivers/audio/C-Media/C-Media/8738-5-12-01-0630/Windows-XPx86.zip

MD5-Hash der Datei:

e6b30823918d9011d665f614873d750c

Operationssystem

Windows XP

Betriebssystem Architektur

x86

Hersteller

C-Media

Treiber dateien

 • /AUDIO3D.DLL
 • /CMAUDIO.CAT
 • /CMAUDIO.INF
 • /CMAUDIO.SYS
 • /CMNPROP.DLL
 • /CMUNINST.DAT
 • /CMUNINST.EXE
 • /CMprop.dll
 • /CRLDS3D.DLL
 • /MESETUP.DAT
 • /MIXER.EXE
 • /VERSION.TXT
 • /W2KSETUP.DAT

Geräte Informationen

 • /CMAUDIO.INF
  [ids]
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011013F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&REV_10
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_00000000
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6&REV_10
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_00000000&REV_10
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09431019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09501019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09541019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09561019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09571019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09581019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09641019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09671019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09681019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09691019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09701019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09721019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09731019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09741019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09821019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09901019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2102270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2103270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2501270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7140270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7144270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7145270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7161270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7166270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7167270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7440270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7540270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7560270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7562270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A371270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0755165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0756165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0757165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0758165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0581165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0586165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0741165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0748165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1748165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0749165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0599165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0598165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0571165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0765165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0769165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1768165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0766165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0770165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0771165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0773165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0768165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0726165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0727165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0583165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0587165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0754165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0800165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0802165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0585165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8810165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8630165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8598165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_9598165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8004165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_8811165D
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80351043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80371043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_14731043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_14831043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E01043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E11043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E21043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E31043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E41043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E51043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E61043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E71043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E81043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80E91043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EA1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EB1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EC1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80ED1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EE1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80EF1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F01043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F11043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F21043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F31043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F41043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F51043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F61043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F71043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F81043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80F91043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FA1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FB1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FC1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FD1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FE1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80FF1043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A009147A
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_54901483
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000113F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09621019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09751019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_09831019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0A521019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000213F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_39901462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_50501462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_51301462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000313F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_39201462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_39801462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_50701462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_52801462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_53201462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_53401462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_54501462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000413F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_52701462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_54901462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A0001458
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000513F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_399A1462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_505A1462
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000613F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_01121019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_01651019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D161019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D121019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D401019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D011019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_01661019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_05281019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_05881019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_0D031019
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000713F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_6201270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_6801270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1101270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2705270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2707270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7150270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7565270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A661270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A542270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7152270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7154270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2105270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2107270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2109270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_E004270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2708270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_270A270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7641270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7643270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7645270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7647270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7661270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7663270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7665270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7667270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_754A270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7567270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A663270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A665270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7569270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A567270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_754B270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_754D270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_270B270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000813F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_80771043
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000913F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_6601270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1103270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A70010FD
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A70110FD
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A70610FD
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A40410FD
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A40510FD
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A40610FD
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000A13F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1100270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2700270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2706270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7149270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7564270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A660270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A541270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7151270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7153270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2104270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2106270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2108270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_E001270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2704270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2709270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7640270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7642270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7644270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7646270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7660270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7662270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7664270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7666270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7549270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7566270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A662270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A664270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7568270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_A566270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_7545270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_754C270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_2702270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000B13F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1102270F
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000C13F6
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000815D4
  • PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_000D13F6

  [version]
  • Signature
   $CHICAGO$

  • Class
   MEDIA

  • ClassGUID
   {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

  • provider
   C-Media

  • LayoutFile
   layout.inf, layout1.inf, layout2.inf

  • DriverVer
   11/01/2001,5.12.01.0630

  • CatalogFile
   cmaudio.cat


  [strings]
  • CMMfgName
   C-Media

  • Sensaura
   Sensaura Ltd

  • *WDM_CMI8738.DeviceDesc
   CMI8738/C3DX PCI Audio Device

  • *WDM_CMPCI.DeviceDesc
   CMI8738/C3DX PCI Audio

  • WDM_CMPCI.Wave.szPname
   C-Media Wave Device

  • WDM_CMPCI.Topology.szPname
   C-Media Mixer Device

  • Audio3D_CLSID
   {D8F1EEE0-F634-11CF-8700-00A0245D918B}

  • DevName
   Sensaura Audio3D(tm) API

  • CMNAudioProperty_CLSID
   {C18ED891-C7E5-4f77-8531-707979A2930D}

  • CMNAudioProperty_FriendlyName
   CMAudio WDM Property Component

  • CMNAudioProperty_ProgID
   CMAudioPropertyCOM.8

  • CMNAudioProperty_VersionIndependentProgID
   CMAudioPropertyCOM

  • MediaCategories
   SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaCategories

  • WDM_MIDI
   WDM-based Device

  • WDM.UART.szPname
   MPU-401

  • WDM.FMSynth.szPname
   FM Synthesizer

  • Proxy.CLSID
   {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_AUDIO
   {6994AD04-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_RENDER
   {65E8773E-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_TOPOLOGY
   {DDA54A40-1E4C-11D1-A050-405705C10000}

  • KSNAME_Wave
   Wave

  • KSNAME_UART
   UART

  • KSNAME_FMSynth
   FMSynth

  • KSNAME_Topology
   Topology

  • cmpci.SvcDesc
   C-Media PCI Audio Driver (WDM)

  • UninstallDisplayName
   PCI Audio Driver

  • UninstallString
   cmuninst.exe

  • MixerName
   SOFTWARE\C-Media\MixerName

  • Mixerparam
   Mixer.exe /startup

  • GUID.CMEDIA_AdvancedRecord
   {BE8D89DB-5BC6-428e-BF07-C3FB03FCBCB1}

  • SHT.CMEDIA_AdvancedRecord
   Record

  • PIN.CMEDIA_AdvancedRecord
   Stereo Mix

  • GUID.CMEDIA_WaveOutWaveIn
   {209A9FAC-0A88-4ec9-AEF4-84C01BD5477F}

  • SHT.CMEDIA_WaveOutWaveIn
   WaveRecord

  • PIN.CMEDIA_WaveOutWaveIn
   Wave

  • GUID.CMEDIA_MonoIn
   {51C53816-3407-4BA0-8B4D-B4FCADC65A54}

  • SHT.CMEDIA_MonoIn
   Mono In

  • PIN.CMEDIA_MonoIn
   Mono In

  •